Programi podrške reproduktivnom zdravlju

Program #1: IVF postupak
Proces začeća koji je unazad samo par decenija bio nešto što se događalo bez ikakvih problema, danas je, nažalost pod sve većom lupom specijalista zbog pandemije neplodnosti. Upravo zbog toga, interes novih istraživanja usmjeren je na utvrđivanje faktora koji utječu na plodnost žene.

Jedno od ključnih područja za koje je utvrđena značajna uloga u reproduktivnom zdravlju jest prehrana majke u razdoblju prije začeća ali i u trudnoći, posebice u ranoj gestaciji. Na plodnost žene utječe širok spektar faktora vezanih uz prehranu od kojih su najvažniji tjelesna masa i tjelesna kompozicija, fizička aktivnost, prehrambene navike te sastav hrane posmatran na energetskoj i nutritivnoj razini.

Mikronutrijenti, vitamini i minerali, iako potrebni u veoma malim količinama, imaju neizostavnu ulogu u perikoncepcijskim procesima (prije začeća) što se odražava na samu plodnost. Kod makronutrijenata, posmatrano sa aspekta plodnosti, iznimno su važni porijeklo, kvalitet, kvantitet i omjer unesenih makronutrijenata.

IVF postupak je sam po sebi kompleksan, zahtjevan i iscrpljujući, pa vjerujemo da je briga o prehrani u ovom razdoblju na margini. Međutim, pravilnom prehranom i suplementacijom uveliko možete povećati uspješnost samog postupka na što će vas upozoriti i sam ljekar!


Program #2: Sindrom policističnih jajnika

Policistični jajnici su jedna od najčešćih dijagnoza u ginekološkim ordinacijama. Radi se o sindromu koji je jako kompleksan i zahtjeva multidisciplinarno liječenje - poremećaj je primarno endokrinološki i metabolički, a tek onda ginekološki, dermatološki, imunološki i kardiovaskularni.

Pristup pacijenticama koje boluju od PCOS je jako kompleksan. Prvo moramo ublažiti i izliječiti upalu organizma i dovesti sam organizam u stanje ravnoteže da bi ga mogli adekvatno nahraniti. Kod PCOS se preporučuje protuupalna prehrana koja će smanjiti inzulinsku rezistenciju (koja je uglavnom u pozadini bolesti). Promjena životnih navika je prvi i vrlo važan korak u liječenju policističnih jajnika. Srećom, odgovarajućom prehranom i ciljanim dodacima prehrani moguće je djelovati na te uzroke i učiniti veliki pomak nabolje. Kod liječenja policističnih jajnika, cilj nije brzi gubitak tjelesne mase (kojeg vrlo često slijedi jo-jo efekat) već dugotrajna promjena prehrambenih navika. Stoga, dijete ne dolaze u obzir!  

Konsultacije i izrada plana ishrane

Opcija #1

• Konsultacije uživo (u ordinaciji)
• Antropometrijska mjerenja (pročitaj više)
• Individualni 7-dnevni plan ishrane
• Praćenje napretka

Cijena: Na upit

Opcija #2

• Konsultacije uživo (u ordinaciji)
• Antropometrijska mjerenja (pročitaj više)
• Individualni 14-dnevni plan ishrane
• Praćenje napretka

Cijena: Na upit

Opcija #3

• Konsultacije uživo (u ordinaciji)
• Antropometrijska mjerenja (pročitaj više)
• Individualni 21-dnevni plan ishrane
• Praćenje napretka

Cijena: Na upit

Opcija #4

• Konsultacije online (preko Zooma)
• Individualni 7-dnevni plan ishrane
• Praćenje napretka

Cijena: Na upit

Opcija #5

• Konsultacije online (preko Zooma)
• Individualni 14-dnevni plan ishrane
• Praćenje napretka

Cijena: Na upit

Opcija #6

• Konsultacije online (preko Zooma)
• Individualni 21-dnevni plan ishrane
• Praćenje napretka

Cijena: Na upit

Imate dodatnih pitanja? Rado ćemo odgovoriti na njih!

061 783 785  |  061 783 767  |  info@jabucica.ba
© Copyright 2022 Jabučica

Designed with ‌

Mobirise.com